โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่

ธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม
ใครกำลังอยู่ในวิกฤติความเสี่ยงที่อาจล้มละลาย
สิ่งแรกต้องมีสติ ย้ำคิดย้ำทำ ทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมนำทั้ง 10 ข้อข้างต้นไปใช้ ธุรกิจคุณจะถูกพยุงลุกขึ้นได้อีกครั้ง ดังนั้น เรามาต่อกับเคล็ดลับการทำการตลาดที่สามารถเชื่อมเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแยบยล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณด้วย

แบรนด์น้ำดื่มแบบเดิมๆ จำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างและวางกลยุทธ์ด้านการตลาดใหม่ ด้วยการทำความเข้าใจผู้บริโภคให้มากขึ้น วิธีที่จะเข้าถึงพวกเขาได้ง่ายๆ จำเป็นต้องใช้วิธีประเมินตลาด ซึ่งในตอนนี้ Digital Marketing จะช่วยนำพาคุณไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้คนใช้งานอินเตอร์เกินกว่าครึ่งประเทศ และกำลังมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ การนำแบรนด์สินค้าไปยังผู้บริโภคจะต้องมีการสลับเปลี่ยนกันไปมาระหว่างโลกออฟไลน์กับโลกออนไลน์ โดยแบรนด์ของคุณจำเป็นที่จะต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทางของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคแต่ละคนมีความต้องการ ความสนใจ และความคิด มุมมองต่างๆ ที่แตกต่างกัน ย่อมต้องการข้อมูลและเนื้อหาที่แตกต่างกัน จำเป็นที่ต้องหาวิธีที่ทำให้พวกเขาเกิดการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณมากที่สุด

ถ้าให้มองแบรนด์น้ำดื่มที่วางขายตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นของคนไทยกว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น อาจทำให้ต้องหนักใจที่คุณต้องแข่งขันกับคนชาติเดียวกัน ซึ่งมันยากกว่าการแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศเสียอีก ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่ม ต้องคิดทบทวนใหม่เรื่องของกลยุทธ์เพื่อศึกษาว่า ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มนั้น มีความต้องการอะไรบ้าง
และจากการค้นพบ ผู้บริโภคส่วนมากขาดมือถือไม่ได้ นั่นเป็นเพราะว่า มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันไปโดยปริยาย ไม่ว่าจะต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆ การเลือกซื้อสินค้า การติดต่อกับคนภายนอก มือถือจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของสิ่งเหล่านี้ไปเสียแล้ว
ดังนั้น ถ้าธุรกิจน้ำดื่ม สามารถพัฒนา Mobile Web ของแบรนด์/บริษัทตัวเองเพื่อช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมไปถึงเรียกให้ลูกค้าเก่ากลับมาเยี่ยมเยียนแบรนด์ของคุณอีกครั้ง แต่บางทีการทำ Mobile Web อาจมีความซับซ้อนไปบ้าง แต่โดยรวมเหมาะกับการทำการตลาดในยุคนี้จริงๆ

สิ่งต่อมาสำหรับการทำตลาดเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และชักจูงให้พวกเขามาซื้อสินค้าแบรนด์ของเราให้มากๆ คุณต้องไม่มีข้อจำกัดในการชำระเงิน นั่นหมายความว่า เมื่อคุณเปิดช่องทางโลกออนไลน์แล้ว ต้องสามารถจ่ายและสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ของคุณผ่าน Mobile Web ได้ด้วย เพราะในสมัยนี้ธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ มักติดปัญหาด้านการชำระเงิน ขาดลูกค้า ขาดรายได้ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อกำแพงด้านการชำระเงินทลายลง มันก็ง่ายที่จะนำธุรกิจออฟไลน์เข้าสู่โลกออนไลน์ และสิ่งเหล่านี้ มีความสำคัญและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

ทั้งนี้ เมื่อเราป้องกันความเสี่ยงทางด้านการตลาดเรียบร้อยแล้ว เราวนกลับมาตรวจสอบความเสี่ยงภายในโรงงานผลิตน้ำดื่มขายต่อกันดีกว่า เพราะทุกโรงงานผลิตน้ำดื่มขายจำเป็นต้องผลิตน้ำดื่มทั้งแบบบรรจุขวด บรรจุถัง บรรจุถ้วย ให้มีคุณภาพน้ำที่ใสสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำให้เหมาะกับสภาพน้ำที่คุณผลิต แนะนำเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำระบบR.O เนื่องจาก เครื่องกรองน้ำ RO (รีเวอร์ส ออสโมซิส) เป็นเครื่องกรองน้ำที่นิยมกันมากที่สุด เหมาะสำหรับการไปทำน้ำดื่มขาย ซึ่งในปัจจุบันน้ำดื่มที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO จะมีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค
2. โรงงานน้ำดื่มของคุณต้องมีมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะระบบการผลิตน้ำต้องได้ประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่มจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบระบบการผลิตน้ำดื่มด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีช่างผู้ชำนาญการมากฝีมือให้บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ราคาถูก มีบริการดูหน้างาน และสามารถติดตั้งโรงงานน้ำดื่มตามแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มได้อย่างถูกต้อง ตรงมาตรฐาน ไม่ว่าจะทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ล้วนมีบริการงานติดตั้งถึงที่
3. โรงงานผลิตน้ำดื่ม ตลอดจนอุตสาหกรรมโรงงานผลิตน้ำดื่มต้องขอเลขหมาย อ.ย ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และต้องบ่งบอกถึง ราคา เครื่องหมายรับรองน้ำดื่ม สถานที่ผลิตน้ำดื่ม แจ้งรายละเอียดอย่างครอบคลุมด้วย

4. เขตพื้นที่โรงงานผลิตน้ำดื่มขายต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกรอบด้าน รวมทั้งโรงเรือนผลิตน้ำดื่มต้องมีการแบ่งพื้นที่การผลิตน้ำดื่มออกอย่างขัดเจน ที่สำคัญต้องหมั่นดูแลเครื่องผลิตน้ำดื่มขาย เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์ภายในโรงงานสม่ำเสมอ เครื่องมือทำมาหากินของคุณจะได้มีอายุการใช้งานระยะยาว

แต่สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ปรึกษา หรือเพื่อนคู่คิดธุรกิจน้ำดื่ม ในนามบริษัทที.วอเตอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องผลิตน้ำดื่ม ถังกรองน้ำ รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ออกแบบติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโรงงานผลิตน้ำดื่ม ลงทุนเท่าไหร่ ทำน้ำดื่มขายดีไหม หากลังเลใจทางเรายินดีแนะนำเพื่อทางออกให้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ จำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำดื่มระบบ R.O เครื่องกรองน้ำro เครื่องกรองน้ำโรงงานราคาถูก ราคาเครื่องผลิตน้ำดื่มขาย ซึ่งมีเครื่องกรองน้ำ ro 6000 ลิตร (เครื่องกรองน้ำดื่มขนาดเล็ก) เครื่องกรองน้ำ 12000 ลิตร หรือ เครื่องกรอง ro 6000 ลิตร (เครื่องกรองน้ำดื่มขนาดกลาง) รวมไปถึง เครื่องกรองน้ำ ro 12000 ลิตร (เครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่)
ที่สำคัญทางบริษัทรับสั่งทำเครื่องกรองน้ำ ถังกรองน้ำ ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานภายในโรงงานผลิตน้ำดื่มของคุณ ไม่เพียงเท่านี้ ทางบริษัทยังมีเครื่องไม้ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางด้านการผลิตน้ำดื่มอีกหลายประเภท หากใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าได้ หรือเข้ามาเป็นครอบครัวกับเรา มานั่งปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจน้ำดื่มให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน แล้วทุกโอกาสที่คุณต้องการจะเป็นจริง

วิกฤติ คนไทยเริ่มไม่ไว้ใจความสะอาดในน้ำดื่ม!!


ถึงแม้โรงงานผลิตน้ำดื่มต่างๆ จะมีเทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่ม ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงงานที่ดีมาแล้ว น้ำดื่มที่เราผลิตออกมาอาจมีคุณภาพดีในระดับหนึ่งที่ตัวเองคิดว่าพึงพอใจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา แต่สิ่งเหล่านั้นอาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณสุขได้ เพราะมีบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ปะปนมาด้วย นั่นก็คือ สี ความขุ่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น
ซึ่งค่าความกระด้างต่างๆ ทั้งหมกนี้ที่มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียอยู่ภายในน้ำอาจขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดจึงก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่จนทำให้หลายคนแอนตี้น้ำดื่มขึ้นมาทันที

...ตัวอย่างเช่น...

หากน้ำที่นำมาเข้าเครื่องกรองน้ำดื่มไม่มีคุณภาพดีพอ เช่น มีตะกอน มีค่าความกระด้างสูง มีคลอไรด์สูง มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ เนื่องจากได้รับการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำดื่มไม่สะอาด และเป็นผลเสียต่อการดื่มน้ำของผู้บริโภคอีกด้วย
ทั้งนี้ ระบบเครื่องกรองน้ำบางยี่ห้อที่คุณใช้อาจจะไม่สามารถกรองน้ำให้มีคุณภาพดีพอ เนื่องจากตัวระบบไม่ได้ติดตั้งระบบน้ำดื่มการแก้ปัญหาน้ำบางประเภทไว้ เช่น การที่มีปริมาณเหล็กในน้ำบาดาลสูง แล้วนำมาผ่านเครื่องกรองน้ำทั่วไปที่ไม่มีระบบกำจัดเหล็ก ก็จะไม่สามารถลดปริมาณเหล็กได้ check here หรือในกรณีของคลอไรด์ในน้ำของบางหน่วยที่ใกล้ทะเลจะมีความกร่อยหรือคลอไรด์สูงในบางห้วงเวลา ตลอดจนระบบเครื่องกรองน้ำดื่มไม่ได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด เพราะส่วนใหญ่มักเลือกแก้ไขด้วยการปรนนิบัติบำรุงรักษาตามภายนอกเท่าที่จะทำได้ แต่แท้จริงแล้วควรต้องบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนสารกรองหรือไส้กรองที่หมดอายุการใช้งานด้วย

ทั้งนี้ นักธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่มอาจบอกว่า ก่อนผลิตน้ำดื่มขาย นำน้ำดื่มไปตรวจสอบเป็นที่เรียบแล้ว แต่บางทีคุณอาจมองข้ามจุดเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกวิธี เพราะเกิดปัญหาทำนองนี้บ่อยครั้ง ทั้งในเรื่องการใช้ขวดเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้ขวดสุรา ขวดน้ำหวาน โดยไม่ล้างทำความสะอาดให้ดีเสียก่อน เพราะอาจมีฝุ่นผงหรือสารตกค้างภายในขวด ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุทำให้ตัวอย่างน้ำที่ส่งตรวจไม่ใช่ตัวแทนของตัวอย่างน้ำที่จะผลิตขึ้นมาจริง น้ำที่ผลิตออกมาจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้


วิธีเลือกเครื่องกรองน้ำ
1. เริ่มจากการเลือกเครื่องกรองน้ำจากปริมาณน้ำที่ต้องการผลิต
2. เลือกประเภทเครื่องกรองน้ำให้เหมาะกับสถานที่ที่จะกรองน้ำ เช่น น้ำประปา หรือน้ำบาดาล โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเขตตัวเมืองก็จะเป็นน้ำประปา ซึ่งน้ำประปามีการกรองมาก่อนแล้วจะทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อย ช่วยทำให้ยืดอายุของไส้กรองนานขึ้น แต่หากเป็นน้ำบาดาล ควรดูว่ามีความขุ่นหรือใส อาจจะต้องทำการวิเคราะห์จากสภาพน้ำว่ามีตะกอนมากน้อยแค่ไหน มีความเป็นกรดหรือด่างหรือไม่ ฯลฯ เพื่อจะได้เพิ่มสารกรอง ไส้กรอง จำพวกเรซิน ลงไปอย่างถูกต้อง3. เลือกเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพ โดยตัวเครื่องต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นการรับรองในเรื่องของการผลิตทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์ ทำให้เรามั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพสินค้า
4. ระบบการกรองต้องมีความละเอียดสูง ควรเลือกการกรองละเอียด 0.1 ไมครอน หรือแบบ UF (Ultra Filtration)กรองได้ละเอียดที่ 0.01 ไมครอน เป็นระบบที่นิยมมากในปัจจุบัน และระบบที่ดีกว่า UF ก็คือระบบ NF (Nano Filtration) ระบบนี้ยิ่งมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีก และระบบสุดท้ายซึ่งเป็นระบบการกรองได้ความละเอียดมากที่สุดสำหรับน้ำดื่มในปัจจุบันก็คือเครื่องกรองน้ำระบบ RO ซึ่งเป็นระบบที่สามารถกรองได้เฉพาะน้ำบริสุทธิ์ 99.99% เทียบเท่าน้ำฝน สามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
5. เลือกใช้บริการห้างร้านหรือบริษัทที่มีการรับรองสินค้าแตกร้าว และการใช้งานด้านอื่นๆ เพื่อเวลานำสินค้ามาใช้แล้วเกิดปัญหาสินค้าที่อยู่ในประกันจะได้เครมได้ทันที
6. หากต้องการเลือกซื้อสินค้าเครื่องกรองน้ำจากบริษัทที่ดี ต้องมีบริการติดตั้งให้ฟรี มีการเช็คคุณภาพน้ำตามระยะเวลา มีบริการการเปลี่ยนไส้กรองให้ เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการเลือกใช้เครื่องกรองน้ำที่ดีมีคุณภาพ เหมาะแก่การใช้งานของตัวเอง ทั้งนี้ อย่าหวังหาของถูกแต่คุณภาพปานกลาง เพราะน้ำที่ผลิตออกมาจะมีผลเสียระยะยาวทั้งต่อตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค


ต่อมาเรามาเพิ่มดีกรีความรู้เรื่องการผลิตน้ำขายที่สะอาดและมีคุณภาพเพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาดกันดีกว่า

ทั้งนี้ อย่าให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนว่า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหรือการเปลี่ยนสารกรองไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาน้ำดื่มที่สะอาด แต่การตรวจวิเคราะห์น้ำทำเพื่อให้ทราบคุณภาพน้ำถือว่าเป็นการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่ม ทั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดกลาง ตลอดจน โรงงานผลิตน้ำดื่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต้องดูแลปรนนิบัติบำรุงเครื่องกรองน้ำโรงงานให้ดี มีการติดตั้งระบบโรงงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพดีเพียงพอที่จะดื่มได้ แต่ก่อนอื่นคุณต้องมีความเข้าใจในสิ่งต่อไปด้วย

1. ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่มต้องเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี ผ่านเข้าระบบผลิตน้ำดื่ม ได้แก่ น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา หรืออาจใช้น้ำบาดาล เพื่อให้น้ำมีคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของน้ำที่ใช้สำหรับดื่ม (เกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มกระทรวงสาธารณสุข) หากใช้น้ำที่มีคุณภาพไม่ดีพอ เครื่องกรองน้ำจะต้องรับภาระหนักในการกรองหนักขึ้น ทำให้มีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ และบางครั้งไม่สามารถผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้
2. เครื่องผลิตน้ำดื่มทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำ ถังกรองน้ำ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นต้องมีการปรนนิบัติบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องผลิตน้ำดื่มต่างๆ และทำให้ผู้บริโภคได้รับน้ำดื่มมีคุณภาพที่ดี สะอาด และปลอดภัย


3. เมื่อใช้ไส้กรองเซรามิก และใช้กรองไปได้ระยะหนึ่งจะเกิดการอุดตัน ผู้ใช้จะต้องถอดไส้กรองเซรามิกออกมาทำความสะอาด โดยใช้ฟองน้ำ แปรงขนอ่อน ทำความสะอาดไปในทิศทางเดียวกัน ขณะขัดให้เปิดน้ำประปาไหลผ่าน ให้ขัดจนกระทั่งไส้กรองสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกอุดตัน หากมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในระบบกรองน้ำ อาจต้องนำไส้กรองเซรามิกไปต้มในน้ำเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วจึงนำเข้าไปติดตั้งในเครื่องกรอง เพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติพร้อมทั้งได้น้ำที่สะอาดด้วย
4. เครื่องผลิตน้ำทุกชนิด เมื่อใช้ผลิตน้ำต้องรู้จักบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้เครื่องผลิตน้ำดื่มได้ระยะยาว ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องเสียเงินซ่อมบำรุงอีกด้วย

เพราะฉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *